Перечень книг для чтения

Электронные библиотеки:

 • Каталоги национальных библиотек
 • Библиотека Максима Машкова:

Адрес:  http://www.lib.ru

 • Национальная библиотека Республики Беларусь

 Электронный каталог является основной информационно-поисковой системой Национальной библиотеки Беларуси. Пополняется в текущем режиме и отражает:

 • книги, изданные с XIX в. по настоящее время;
 • старопечатные и редкие издания, рукописные книги;
 • авторефераты диссертаций и диссертации;
 • документы международных организаций;
 • периодические (газеты, журналы) и продолжающиеся издания;
 • нотные издания; аудио- и видеодокументы;
 • изобразительные документы; карты и атласы;
 • электронные ресурсы.

       Адрес: http://catalog.nlb.by/

 

 • Государственная научно-педагогическая библиотека имени Ушинского

Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — сетевая информационно-поисковая система Российской академии образования.

НПЭБ является академической сетевой библиотекой, специализирующейся по педагогике и психологии. Она представляет собой многофункциональную полнотекстовую информационно-поисковую систему, обеспечивающую сбор, хранение и распространение информации в интересах научных психолого-педагогических исследований и образования.

         Адрес: http://www.gnpbu.ru/

свернуть

Спіс твораў для пазакласнага чытання па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура»  ў 5—11 класах

Спіс твораў для пазакласнага чытання

па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура»

 ў 511 класах

5 клас

Беларускія народныя казкі.

Янка Брыль. «Цюцік».

Эдуард Валасевіч. «Дняпроўскі чарадзей».

Уладзімір Дубоўка. «Як сінячок да сонца лётаў».

Міхась Зарэмба. «Арэхавы Спас».

Уладзімір Караткевіч. «Кацёл з каменьчыкамі».

Астрыд Ліндгрэн. «Браты Львінае Сэрца».

Міхась Лынькоў. «Міколка-паравоз».

Георгій Марчук. «Чужое багацце».

Алена Масла. «Таямніцы закінутай хаты».

Эрых Распэ. «Прыгоды барона Мюнхаўзена».

Пятро Сіняўскі. «Зачараваная гаспадарка».

Аляксей Якімовіч. «Рыжык».

 

6 клас

Янка Брыль. «Маці».

Анатоль Бутэвіч. «У гасцях у вечнасці».

Васіль Вітка. «Трывога ў Ельнічах».

Якуб Колас. «Купальскія светлякі».

Янка Маўр. «У краіне райскай птушкі».

Алесь Наварыч. «Памалюся Перуну, пакланюся Вялесу».

Іван Навуменка. «Дзяцінства».

Алесь Пальчэўскі. «Рэкс і Казбек».

Іван Пташнікаў. «Арчыбал».

Генрых Сянкевіч. «Незабыўная старонка славянскай мінуўшчыны».

Андрэй Федарэнка. «Шчарбаты талер».

Дзінтра Шулцэ. «Роберцік».

Аляксей Якімовіч. «Эльдарада просіць дапамогі».

 

7 клас

Вячаслаў Адамчык. «Урок арыфметыкі».

Уладзімір Аляхновіч. «Першае каханне».

Янка Брыль. «Сірочы хлеб».

Алена Васілевіч. «Горкі ліпавы мёд».

Жуль Верн. «Таямнічы востраў».

Анатоль Вярцінскі. «Рэквіем па кожным чацвёртым».

Уладзімір Караткевіч. «Кніганошы».

Джэк Лондан. «Белы клык».

Уладзімір Мазго. «Адвечныя скарбы Радзімы».

Павел Місько. «Эрпіды на планеце Зямля».

Іван Навуменка. «Жуль Верн».

Яраслаў Пархута. «Апошні гусляр».

Янка Сіпакоў. «Зялёны лісток на планеце Зямля».

Андрэй Федарэнка. «Афганская шкатулка».

Міхась Чарняўскі. «Страла расамахі».

Уладзімір Шыцік. «Зорны камень».

 

8 клас

 

Вячаслаў Адамчык. «Дзікі голуб».

Раіса Баравікова. «Казімір – сын Ягайлы + Насця з 8 “Б”».

Васіль Быкаў. «Страта».

Віталь Вольскі. «Несцерка».

Аляксей Дудараў. «Кім».

Віктар Карамазаў. «Прыліпала».

Уладзімір Караткевіч. «Лісце каштанаў».

Уладзімір Ліпскі. «Споведзь сына».

Ніна Мацяш. Зб. «Душою з небам гаварыць».

Іван Пташнікаў. «Ільвы».

Алег Салтук. Зб. «На далонях жыцця».

Міхась Стральцоў. «Адзін лапаць, адзін чунь».

Іван Чыгрынаў. «Бульба».

Фрыдрых Шылер. Балада «Кубак».

Уільям Шэкспір. Санеты (у перакладзе У. Дубоўкі; 2—3 на выбар настаўніка).

 

9 клас

 

Мікола Арочка. «Судны дзень Скарыны».

Ян Баршчэўскі. «Шляхціц Завальня» (2—3 апавяданні на выбар).

Карусь Каганец. «Модны шляхцюк».

Уладзімір Караткевіч. «Дрэва вечнасці».

Якуб Колас. «Сымон-музыка».

Аркадзь Куляшоў. «Хамуціус».

Максім Лужанін. «Колас расказвае пра сябе».

Мікола Маляўка. Зб. «Старая зямля».

Алесь Марціновіч. Зб. «Хто мы, адкуль мы».

Барыс Мікуліч. «Развітанне».

Шота Руставелі. «Віцязь у тыгравай шкуры».

Анатоль Статкевіч-Чабаганаў. «Лёс роду — лёс Радзімы».

Ян Чачот. «Наваградскі замак».

Тарас Шаўчэнка. Вершы. Паэмы.

 

10 клас (базавы ўзровень)

Янка Брыль. «Галя».

Максім Гарэцкі. «Роднае карэнне».

Зб. «Душа мая тужлівая» (уклад. В. Шніп).

Уладзімір Жылка. Вершы.

Міхась Зарэцкі. «Кветка пажоўклая».

Зб. «Іскры вечнага агню» (уклад. А. А. Васілевіч і інш.).

Уладзімір Караткевіч. «Чазенія».

Аркадзь Куляшоў. «Маналог».

Міхась Лынькоў. Апавяданні.

Андрэй Макаёнак. «Трыбунал».

Андрэ Маруа. «Пакаранне золатам».

Іван Мележ. «Подых навальніцы».

Андрэй Мрый. «Запіскі Самсона Самасуя».

Іван Навуменка. «Сасна пры дарозе».

Стэфан Цвэйг. «Нябачная калекцыя».

Міхась Чарот. Вершы.

Кузьма Чорны. «Пошукі будучыні».

Антуан дэ Сент-Экзюперы. «Планета людзей».

 

10 клас (павышаны ўзровень)

 

Гіём Апалінэр. Зб. «Зямны акіян».

Янка Брыль. «Птушкі і гнёзды».

Максім Гарэцкі. «На імперыялістычнай вайне».

Анатоль Грачанікаў. Зб. «Палессе».

Уладзімір Жылка. «Хараство».

Міхась Зарэцкі. «Вязьмо».

Уладзімір Дубоўка. Пераклады санетаў У. Шэкспіра.

Зб. «Душа мая тужлівая» (уклад. Віктар Шніп).

Зб. «Іскры вечнага агню» (уклад. А. А. Васілевіч і інш.).

Лукаш Калюга. Апавяданні.

Уладзімір Караткевіч. «Чазенія».

Тодар Кляшторны. Вершы.

Кандрат Крапіва. «Мілы чалавек».

Міхась Лынькоў. Апавяданні.

Андрэй Макаёнак. «Трыбунал».

Іван Мележ. «Завеі, снежань».

Іван Навуменка. «Сасна пры дарозе».

Эрых Марыя Рэмарк. «Тры таварышы».

Антуан дэ Сент-Экзюперы. «Планета людзей».

Уільям Фолкнер. «Пах вербены».

Эрнэст Хемінгуэй. «Бывай, зброя!».

Міхась Чарот. Вершы.

Кузьма Чорны. «Зямля».

 

11 клас (базавы ўзровень)

Паэзія

Міхась Башлакоў. Зб. «Нетры».

Ніл Гілевіч. «Родныя дзеці».

Васіль Зуёнак. Зб. «Лета трывожных дажджоў».

Мікола Мятліцкі. Зб. «Замкнёны дом».

Ніна Мацяш. Зб. «Душою з небам гаварыць».

Генадзь Пашкоў. Зб. «У далонях свету».

Алесь Пісьмянкоў. Зб. «Я не памру, пакуль люблю».

Алесь Разанаў. Зб. «У горадзе валадарыць Рагвалод».

Людміла  Рублеўская. Зб. «Замак месячнага сяйва».

Віктар Шніп. Зб. «Балада камянёў».

 

Проза

Янка Брыль. Зб. «З людзьмі і сам-насам».

Васіль Быкаў. «Абеліск».

Алесь Марціновіч. «Цяпло колішніх вогнішчаў» (1—2 эсэ, гістарычныя аповесці на выбар настаўніка).

Іван Навуменка. «Хлопцы самай вялікай вайны».

Іван Чыгрынаў. «У ціхім тумане».

Эрнэст Хемінгуэй. «Стары і мора».

Іван Шамякін. «Непаўторная вясна» (першая аповесць пенталогіі «Трывожнае шчасце»).

 

Драматургія

Аляксей Дудараў. «Радавыя».

Алесь Петрашкевіч. «Напісанае застаецца».

Іван Чыгрынаў. «Следчая справа Вашчылы».

 

11 клас (павышаны ўзровень)

Паэзія

         Раіса Баравікова. Зб. «Дрэва для райскай птушкі».

         Міхась Башлакоў. Зб. «Нетры».

         Навум Гальпяровіч.  Зб. «Святло ў акне».

         Васіль Зуёнак. Зб. «Лета трывожных дажджоў».

Пятрусь Макаль. Зб. «Лагода».

Мікола Мятліцкі. Зб. «Замкнёны дом».

Ніна Мацяш. Зб. «Душою з небам гаварыць».

Генадзь Пашкоў. Зб. «У далонях свету».

Міхась Пазнякоў. «Час надзеі».

Алесь Пісьмянкоў. Зб. «Я не памру, пакуль люблю».

Алесь Разанаў. Зб. «У горадзе валадарыць Рагвалод».

         Людміла Рублеўская. Зб. «Замак месячнага сяйва».

         Віктар Шніп. Зб. «Балада камянёў».

         Яўгенія Янішчыц. Зб. «Пачынаецца ўсё з любві…».

 

         Проза

         Янка Брыль. Зб. «З людзьмі і сам-насам».

         Васіль Быкаў. «У тумане».

         Алесь Жук. «Душа над чыстым полем».

         Віктар Карамазаў. «Зачараваная душа».

Алесь Марціновіч. «Цяпло колішніх вогнішчаў» (23 эсэ, гістарычныя аповесці на выбар настаўніка).

         Іван Пташнікаў. «Мсціжы».

         Іван Чыгрынаў. «Плач перапёлкі».

         Iван Шамякін. «Гандлярка і паэт».

«Я з вогненнай вёскі…» (дакументальная кніга Алеся Адамовіча, Янкі Брыля, Уладзіміра Калесніка).

 

         Драматургія

         Аляксей Дудараў. «Радавыя».

         Алесь Петрашкевіч. «Напісанае застаецца».

         Iван Чыгрынаў. «Следчая справа Вашчылы».

 

 

[1] Пералік твораў вызначае настаўнік

 
свернуть

Список литературы для летнего чтения в 2-11 кл.

2 класс
Сказки и былины об Илье Муромце и русских богатырях
· Сказки разных народов о животных
· Русские литературные сказки (П.Ершов, А.Пушкин, В.Одоевский, П.Бажов, В.Берестов, В.Хмельницкий, Б.Сергунков)
· Зарубежные литературные сказки (А.де Сент-Экзюпери, Д.Родари)
· Аким Я. «Стихи»
· Барто А. "Знаю, что надо придумать" (стихи)
· В.Бианки (рассказы)
· Гаршин В. «Лягушка-путешественница»
· Драгунский В. "Тайное становится явным" (рассказы)
· Заходер Б. «Стихи и сказки»
· Зощенко М. "Самое главное" (рассказы)
· Коваль Ю. "Воробьиное озеро" (рассказы)
· Маршак С. «Стихи для детей»
· Михалков С. "Тридцать шесть и пять"
· Мориц Ю. "Ёжик резиновый" (стихи), "Малиновая кошка" (стихи)
· Носов Н. "Приключения Незнайки", "Фантазёры" (рассказы)
· Остер Г. "Вредные советы"
· Пермяк Е. "Волшебные краски", "Торопливый ножик"
· Пришвин М. «Старый гриб» (рассказы)
· Скребицкий Г. (рассказы)
· Сладков Н. (рассказы)
· Токмакова И.(стихи)
· Успенский Э. "Крокодил Гена и его друзья", «Необычный слон»
· Ушинский К. "Как рубашка в поле выросла"
· Чарушин Е. "Никита и его друзья", "Страшный рассказ"

3 класс
Русские народные сказки:
· "Сивка-Бурка", "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Василиса Прекрасная", "Перышко Финиста - Ясна Сокола", "Сказка о молодильных яблоках и живой воде"
· Былины: "Добрыня Никитич", "Добрыня и Змей", "Илья Муромец и Соловей Разбойник"
· Сказки народов мира · Мифы и легенды Древней Греции


Русские литературные сказки:
· Аксаков С. "Аленький цветочек"
· Волков А. "Волшебник Изумрудного города"
· Заходер Б. "Серая звездочка"
· Катаев В. "Дудочка и кувшинчик"
· Маршак С. "Двенадцать месяцев" · Паустовский К. "Растрепанный воробей"
· Шварц Е. "Сказка о потерянном времени"

Зарубежные литературные сказки:
· Андерсен Г.-Х.
· Андерсен Г.-Х. Сказки
· Перро Ш. "Мальчик-с-пальчик" и другие сказки
· Басни И. Крылова

Рассказы:
· Куприн А. "Слон"
· Толстой Л. "Акула", "Прыжок", "Лев и собачка"
Рассказы о природе (М.Пришвин, И.Соколов-Микитов, Б.Житков, В.Бианки, В.Дуров, В.Астафьев)

Поэзия:
· А.Пушкин, М.Лермонтов, Н.Некрасов, Ф.Тютчев, А.Фет, А.Плещеев, А.Толстой, К.Бальмонт, И. Бунин, С.Черный, А.Блок, С.Есенин, С.Михалков, Е.Благинина.
Детские энциклопедии
Беларуская літаратура Бадак, А. Птушкі: заалагічныя эцюды. – Мінск: Літаратура і мастацтва, 2010. – 96с.
Баравікова, Р. Казкі астранаўта: Касмічныя падарожжы беларусаў. – Мінск: Літаратура і мастацтва, 2011.-176с.
Блакітная кніга ў творах беларускіх пісьменнікаў: для дзяцей мл. шк. узросту. – Мінск: Літаратура і мастацтва, 2009.- 152с.: іл.
Бутрамееў, У. Вялікія і славутыя людзі зямлі беларускай: для мал. і сярэд. шк. узросту. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 205.- 128 с.
Бучынская, Н. Прыгоды маленькай Машынкі: казкі. – Мастацкая літаратура, 2008. – 68с.
Васькоў, У. Дахавік Казік: казачная повесць. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. – 102 с.
Вершаваная энцыклапедыя жывёльнага свету. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2013. – 290 с.
Вітка В. Урокі роднага слова: вершы, казкі, апавяданні. Мінск: Мастацкая літаратура, 2008. – 264 с. Галіноўская, Н. Звяры ў трамваі: вершы. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2013. – 4с.
Дзень за днём: прыкметы надвор’я:народны каляндар-месяцаслоў з гараскопам. - Мінск: Мастацкая літаратура, 2008 - 302 с.
Зборнік апавяданняў для пазакласнага чытання вучняў пачатковай школы. – Мінск: Беларусь, 2011. -201 с.
Клімковіч, І. Калі адчыняюцца нябёсы: міфалагічныя замалёўкі. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2012. – 110с.
Крынічка: Чытанка: для мал. шк. узросту. Мінск: Мастацкая літаратура, 2009. – 167 с.
Ліпскі, У. Азбука жыцця: кніга для дзяцей. Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2010. – 208 с.
Лучынка. Зборнік Лучынка: сінанімічныя ўзоры, моўны этыкет, вершы, проза, крылатыя выслоўі, смяшынкі, беларускі народны гумар. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2013. – 240 с.
Марціновіч, А. Герб, сцяг і гімн Беларуская дзяржавы на беларускай і рускай мовах. Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. – 87 с.
Рублеўская, Л. Прыгоды мышкі Пік – Пік: казкі. Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. – 167 с.
Савіцкі, А. Радасці і нягоды залацістага карасіка Бубліка:аповесць-казка. Мінск: Мастацкая літаратура, 2004. – 119с.
Шчукіна, В. Падказкі ў казках доктара Компі: для мл. шк. возраста. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2008. – 45 с.
Хадасевіч-Лісавая, К. Падарожжы ў чароўны лес: казачная аповесць: для мл.шк. ўзросту. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2008 – 63с.
Васючэнка, П. Каляровая Затока: экалагічная казка: для мл. шк. узросту. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2008. -143 с.
Востраў русалак: легенды, паданні. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2009. – 135 с.
Тумаш, Г. Лісіца з Расохі: вершаваная казка. – Мінск: Юнацтва, 2001. – 44с.
Бусько, М. Бабрыная навука: скорагаворкі, загадкі, каламбуры, казкі. – Мінск: Юнацтва, 2001. – 141 с.
Улашчанка, Л. Хто галоўны: казкі: для мл. шк. узросту. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2008. – 95 с.
Ліпскі, У. Прыгоды нуліка: аповесць-казка. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2007. – 70 с.
Пакліч у госці сонца: зборнік твораў для пазакласнага чытання. – Мінск: Беларус. Энцыкл. Імя П.Броўкі, 2012. – 248 с.


4 класс
Русская литература:
· Русские народные сказки
· Барто А. "Думай, думай..." (стихи)
· Голицын С. "Сорок изыскателей"
· Григорьев О. "Говорящий ворон" (стихи)
· Гераскина Л. "В Стране невыученных уроков"
· Дик И. "В дебрях Кара-Бумбы"
· Драгунский В. "Денискины рассказы"
· Заходер Б. Избранное
· Зощенко М. "Ёлка"
· Кассиль Л. "У классной доски"
· Ким Ю. "Летучий ковёр" (стихи)
· Крылов И. Басни
· Коринец Ю. "Там вдали, за рекой"
· Куприн «Конь с розовой гривой»
· Мамин-Сибиряк Д. Рассказы и сказки
· Маяковский В. "Тучкины штучки" и другие стихи для детей
· Михалков С. Басни
· Мориц Ю. "Малиновая кошка" (стихи)
· Носов Н. "Витя Малеев в школе и дома", рассказы
· Пантелеев Л. "Честное слово"
· Паустовский К. "Леса", "Мещерская сторона", "Корзина с еловыми шишками", "Обыкновенная земля", «Бескорыстие», «Мой дом»
· Пришвин М. "Золотой луг"
· Сапгир Г. "Четыре конверта" (стихи)
· Толстой А.Н. "Детство Никиты"
· Толстой Л. Басни, «Кавказский пленник»
· Тургенев И. "Воробей", «Муму»
· Успенский Э. "Дядя Федор, пес и кот", "Школа клоунов", стихи
· Фраерман Р. "Девочка с камнем"
· Чехов А. "Ванька"

Зарубежная литература
· Мифы Древней Греции: "Герои Эллады"
· Андерсен Г.-Х. Сказки
· Перро Ш. Волшебные сказки
· Познавательная литература:
· Губарев В. "В открытом космосе"
· Кун Н. "Олимп"
· Линдгрен А. "Пеппи Длинныйчулок"
· Сегал Е., Ильин М. "Что из чего"
Беларуская літаратура
Бадак, А. Птушкі: заалагічныя эцюды. – Мінск: Літаратура і мастацтва, 2010. – 96с.
Баравікова, Р. Казкі астранаўта: Касмічныя падарожжы беларусаў. – Мінск: Літаратура і мастацтва, 2011.-176с.
Блакітная кніга ў творах беларускіх пісьменнікаў: для дзяцей мл. шк. узросту. – Мінск: Літаратура і мастацтва, 2009.- 152с.: іл.
Бутрамееў, У. Вялікія і славутыя людзі зямлі беларускай: для мал. і сярэд. шк. узросту. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 205.- 128 с.
Бучынская, Н. Прыгоды маленькай Машынкі: казкі. – Мастацкая літаратура, 2008. – 68с.
Васькоў, У. Дахавік Казік: казачная повесць. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. – 102 с.
Вершаваная энцыклапедыя жывёльнага свету. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2013. – 290 с.
Вітка В. Урокі роднага слова: вершы, казкі, апавяданні. Мінск: Мастацкая літаратура, 2008. – 264 с.
Галіноўская, Н. Звяры ў трамваі: вершы. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2013. – 4с.
Дзень за днём: прыкметы надвор’я:народны каляндар-месяцаслоў з гараскопам. - Мінск: Мастацкая літаратура, 2008 - 302 с.
Зборнік апавяданняў для пазакласнага чытання вучняў пачатковай школы. – Мінск: Беларусь, 2011. -201 с.
Клімковіч, І. Калі адчыняюцца нябёсы: міфалагічныя замалёўкі. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2012. – 110с.
Крынічка: Чытанка: для мал. шк. узросту. Мінск: Мастацкая літаратура, 2009. – 167 с.
Ліпскі, У. Азбука жыцця: кніга для дзяцей. Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2010. – 208 с.
Лучынка. Зборнік Лучынка: сінанімічныя ўзоры, моўны этыкет, вершы, проза, крылатыя выслоўі, смяшынкі, беларускі народны гумар. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2013. – 240 с.
Марціновіч, А. Герб, сцяг і гімн Беларуская дзяржавы на беларускай і рускай мовах. Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. – 87 с.
Рублеўская, Л. Прыгоды мышкі Пік – Пік: казкі. Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. – 167 с.
Савіцкі, А. Радасці і нягоды залацістага карасіка Бубліка:аповесць-казка. Мінск: Мастацкая літаратура, 2004. – 119с.
Шчукіна, В. Падказкі ў казках доктара Компі: для мл. шк. возраста. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2008. – 45 с.
Хадасевіч-Лісавая, К. Падарожжы ў чароўны лес: казачная аповесць: для мл.шк. ўзросту. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2008 – 63с.
Васючэнка, П. Каляровая Затока: экалагічная казка: для мл. шк. узросту. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2008. -143 с.
Востраў русалак: легенды, паданні. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2009. – 135 с.
Тумаш, Г. Лісіца з Расохі: вершаваная казка. – Мінск: Юнацтва, 2001. – 44с.
Бусько, М. Бабрыная навука: скорагаворкі, загадкі, каламбуры, казкі. – Мінск: Юнацтва, 2001. – 141 с.
Улашчанка, Л. Хто галоўны: казкі: для мл. шк. узросту. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2008. – 95 с.
Ліпскі, У. Прыгоды нуліка: аповесць-казка. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2007. – 70 с.
Пакліч у госці сонца: зборнік твораў для пазакласнага чытання. – Мінск: Беларус. Энцыкл. Імя П.Броўкі, 2012. – 248 с.

5 класс
Беларуская літаратура
1.Ветразі : кніга для пазакл. Чытання ў 5 класе /уклад. Л.Цітова. Мн,: Полымя, 2000.- 511с. – (Школьная бібліятэка)
2.Сіняя птушка: казкі, п’еса /уклад.Л.Цітова – Мн.:Выш.школа, 1997. – 299с. – (Школьная бібліятэка)
3.Адамчык В. “Сонечны зайчык”, “Маці”// Ветразі. С- С.365-372, 269-271.
4.Арлоў У. Адкуль наш род. – Вільня, 2000.- 127с. // Ветразі. С.61-67 (урывак).
5.Грачанікаў А. Казка пра Івана-ганчара і пачвару цара // Беларуская казка – розуму падказка: зб. вершав. казак беларускіх пісьменнікаў – Мн,. 1997- С.99-108 ; Казкі беларускіх пісьменнікаў. – Мн,. 1988. – С.161-168 ; Грачанікаў А. Перазвон азёр і балот- Мн., 1998.-С.58-71.
6.Дзятлаў А. Зарок. // Ветразі. С. 420-424.
7.Дубоўка У. Як сінячок да сонца лётаў
8.Жук А. Мужчыны // Казкі жыцця : зб. Мн,.2001. – С.185-187. 9.Зарэмба М. Паддаўкі. Арэхавы спас. // Ветразі. С. 290-307
10.Кавалёў П. Спытай сябе, Аніска.
11.Каганец К. Скрыпач і ваўкі // Ветразі. С. 143-145.
12.Караткевіч У. Чортаў скарб. Кацёл з каменьчыкамі // Ветразі. С. 114-124; Сінявочка : зб.- Мн, 1998. –С.226-137.
13.Колас Я. Што яны страцілі. Стары лес. // Ветразі. С. 190-201; Казкі жыцця : зб. Мн,.2001. – С.49-56, 37-41
14.Лынькоў М. Міколка-паравоз (розныя выданні) // Ветразі. С. 308-364.
15.Масла А. Таямніцы закінутай хаты // Сучасная беларуская проза. Мн., 2009. С.209-214.
16. Федарэнка А. Шчарбаты талер. // Федарэнка А. Шчарбаты талер.Афганская шкатулка.- Мн.,2010.-С.3-204 ; Ветразі : зб. - Мн, 2000 - С. 425-461 ; Вір жыцця :зб.- Мн., 2002.- С.335-526
17.Якімовіч А. Рыжык. Залатая дзіда // Якімовіч А. Апавяданні.- Мн.,2010.-С.3-109.

Зарубежная литература
1.Андэрсен Х.К. Казкі // Ветразі. – С.207-224 (45 экз.); Сярэбраная манетка.- Мн.,2010.-С.3-59
2.Браты Грым. Казкі // Ветразі, С.146-151; Сярэбраная манетка.- Мн.,2010.-С.60-106
3.Зальтэн Д. Бэмбі // Сіняя птушка : зб. – С.5-122 (4 экз.); Сярэбраная манетка.- Мн.,2010.-С.273-397
4.Кіплінг Р. Маўглі . – Мн,. 1994. – 303с. (4 экз.) // Вытоки : зб. – Мн.,1999.- C.352-376 ; Маладзічок: зб. - Мн.,2000.- C.339-457 Сярэбраная манетка.- Мн.,2010.-С.107-272
5.Ліндгрэн А. Браты Львінае Сэрца // Ветразі.- С.462- 508 (cкарочана)
6.Распэ Э. Прыгоды барона Мюнхаўзэна
7.Cвіфт Дж. Падарожжы Гулівера // Дэфо Д. Рабінзон Круза / – Мн, 1996. - С.182-269.

Русская литература:
Русские народные сказки:
· "Василиса Прекрасная", "Финист – Ясный Сокол"
· Жуковский В. "Спящая царевна"
· Пушкин А. Сказки, "Повести Белкина"
· Гоголь Н. "Майская ночь, или Утопленница"
· Куприн А. "Чудесный доктор"
· Зощенко М. "Великие путешественники"
· Платонов А. "Волшебное кольцо"
· Паустовский К. "Кот-ворюга"
· Астафьев В. "Васюткино озеро"
· Белов В. "Скворцы" Зарубежная литература
· Легенды и мифы Древней Греции (под редакцией Н.Куна)
· Андерсен Г.-Х. "Соловей"
· Гауф В. "Карлик Нос"
· Дефо Д. "Жизнь и приключения Робинзона Крузо…"
· Киплинг Р. "Кошка, которая гуляла сама по себе"
· Родари Д. "Сказки по телефону" или "Говорящий сверток"
· Твен М. "Приключения Тома Сойера"
· Толкиен Д.Р.Р. "Хоббит, или Туда и обратно"
· Уайльд О. "Соловей и роза"

6 класс
Беларуская літаратура
Брыль Я. Маці // Брыль Я. Гуртавое : зб. апавяданняў. –Мн, 1980.-С.Ішла вайна народная… : зб. – Мн, 1975. – С.30-50 ;
Казкі жыцця: зб.бел.апавяданняў. - Мн., 2001. – С.156-160 ;
Родная літаратура: падручн.-хрэстаматыя для 6 кл. /Рэд.В.Я.Ляшук. – Мн.,1996. – С.287-290. [Cкарочана]
Бутрамееў У. Вялікія і славутыя людзі беларускай зямлі. /Розныя выданні/ // Ветразі: хрэст. для пазакл. чытання ў 5 кл. – Мн, 1999.- С.46-60 (урыўкі) ;
Вялікія і славутыя людзі беларускай зямлі. – Мн., 2010.—с. 3-62. Бутэвіч А. У гасцях у вечнасці. – Мн., 2001. – 31с. – (Сем цудаў Беларусі).
Вітка В. Трывога ў Ельнічах //Родная крыніца : кн. для вучняў 6 кл.- Мн.,1986. – С.194-199.
Вольскі В. Падарожжа па краіне беларусаў : нарысы. – Мн, 1997.- 238с.
Вялюгін А. Дзіва. // Вялюгін А.Песня зялёнага дуба. – Мн., 1989. –С.37-40.
Далідовіч Г. Цыганскія песні.// Далідовіч Г. Жывы покліч: выбранае.- Мн,1995. – С.552-557.
Жаўранкі над палямі : апавяданні. – Мн, 2001. – 397с. – (Бібліятэка бел. дзіцячай літаратуры)
Зарэмба М. Дзень магнітнай буры
Карамазаў В. Падранак
Колас Я. На чужым грунце; Сірата Юрка; Чортаў камень; Купальскія светлякі Чортаў камень, Купальскія светлякі, Сірата Юрка //Казкі жыцця:зб. бел.апавяданняў - Мн., 2001. – С.202-206, 254-268
Чортаў камень // Нам свецяць вочы роднай Беларусі : кн. для пазакл.чытання ў 7 кл. - Мн., 1999. – С.118-119;
Колас Я. На прасторах жыцця. Мн, 1986.- С.302-303.
Маўр Я. У краіне райскай птушкі. – Мн, 1983 ; // Маур Я. Аповесці і апав. – Мн., 2010. –С.3-107;
Маўр Я. ТВТ. – Мн, 1997.- С.120-246 ;
Маўр Я. Чалавек ідзе – Мн, 1997.- С.63-164 (7 экз.); // Сцяжынка : хрэст. для пазакл. чытання ў 5 кл. – Мн, 1999.- С.382-524.
Місько П. Эрпіды на планеце Зямля.//Місько П. Акрабат у бутэльцы : аповесці – Мн.,1994. – С.406-557.
Навуменка І. Вайна каля Цітавай копанкі.// Навуменка І. Выбр.творы. Т.1.- Мн, 1995. - С.328-388. ;
Навуменка І. Аповесці і апавяданні. – Мн., 2010. – С.3-68 ;
Дарогі і лёсы: зб. – Мн, 1997. – С.461-525 ;
Сцяжынка : хрэст. для пазакл. чытання ў 5 кл. – Мн, 1999.- С.87-176.
Нёманскі Я. Рамэо і Джульета на Беларусі // Родная літаратура: падручн.-хрэстаматыя для 6 кл. /Рэд.В.Я.Ляшук. – Мн.,1996. – С.330-343.
Ніколі не забудзем: зб.(розныя выданні) // Сцяжынка : хрэст. для пазакл. чытання ў 5 кл. – Мн, 1999.- С.177-225.
Пальчэўскі А. Рэкс і Казбек Паўлаў У. На зямлі Суомі : зб. Пташнікаў І. Арчыбал. // Сучасная беларуская проза.- М.,2009.-С.324-339.
Рублеўская Л.Янук,рыцар Мятлушкі // Сучасная беларуская драматургія.- Мн.,2009.-С.387-401.
Савіцкі А. Радасць і нягоды залацістага карасіка Бубліка./
А.Савіцкі.Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў /
М.Лынькоў. Бізоны-рабінзоны; Люстэрка, якое размаўляла /В.Тулупава. – Мн, 1997. – С.4-178.
Сачанка Б.Зерне і млын ; Карчоўнік // Сачанка Б.Выбранае, т.2 – Мн, 1994.-С.341-356, 451-47
Сяркоў І. Мы з Санькам у тыле ворага. – Мн., 1981. // Лісце каштанаў: аповесці. – Мн,1989 – С.98-292 ;
Зборнік твораў беларускіх пісьменнікаў, прысвечаных Вялікай Айчыннай вайне – Мн., 2010. С.195-470.
Федарэнка А. Афганская шкатулка // Федарэнка А.Шчарбаты талер. Афганская шкатулка –Мн., 2010.-С.3-204 ;
Ветразі: зб. С.425-461 ;
Вір жыцця: зб. Мн., 2002.- С.335-526.
Чарняўскі М. Вогнепаклоннікі;
Страла расамахі. – Мн, 1996.- 264 с ;
Ветразі: хрэст. для пазакл. чытання ў 5 кл. – Мн, 1999.- С.12-45.(урыўкі) Шыцік У.Зорны камень;
Настаўник // Шыцік У. Парсеки за кармой. Мн.,1997.-С.13-20, 124-145.
Якімовіч А. Эльдарада просіць дапамогі //
Якімовіч А. Аповесці. –Мн., 2010.-С.110-220.
Замежныя творы
Стывенсан Р. Востраў скарбаў
Сцюарт М. Людвік і зорны конь.
Твэн М. Прыгоды Тома Соера.
Фінемар Дж. Сказ пра Робіна Гуда. – Мн, 1991.- 222с. ; // Вытокі: зб

Русская литература
«Былины. Русские народные сказки.»
А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге».
И.А. Крылов. Басни
И.С. Тургенев. «Записки охотника». «Бежин луг»
А.П. Чехов. «Лошадиная фамилия», «Хирургия», «Налим», «Толстый и тонкий», «Хамелеон»
А.И. Куприн. «Тапёр»
В.Г. Распутин. «Уроки французского»
Ю.П. Казаков. «Никишкины тайны»
В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет»
А.С. Пушкин. Стихи. «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее утро» и др.
М.Ю. Лермонтов. Стихи. «Парус», «Тучи», «Утёс», «На севере диком» и др.
Н.А. Некрасов. Стихи. «На Волге», «Размышления у парадного подъезда» и др.
А.А. Блок. Стихи. «Летний вечер» и др.
Н.М. Рубцов. Стихи. «Звезда полей» и др.
А.С. Пушкин. «Дубровский»
А.С. Пушкин. «Повести Белкина» («Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель» и др.
Н.В. Гоголь. «Ночь перед рождеством»
Л.Н. Толстой. «Детство»
М. Горький. «Детство»
В.О. Богомолов. «Иван»
М. Твен. «Принц и нищий»
Дж. Крюс. «Тим Крюс, или Проданный смех»
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»
Дж. Лондон. Рассказы

7 класс
Беларуская літаратура
Вытокі : хрэст. для пазаклас. чытання ў 6 класе /уклад. .М.Лазарук і інш. – Мн.: Ураджай, 1999. – 431с. – (Школьная бібліятэка).
Адамчык В. Урок арыфметыкі // Казкі жыцця : зб. - Мн, 2001. – С.188-213 ; Вытокі: зб.- Мн, 1999. – С.97-110
Баравікова Р. Казкі астранаўта. – Мн, 2009.- 142с.
Быкаў В. Альпійская балада (розные выданні)
Васілевіч А. “Пачакай, затрымайся…” (розныя выданні)
Гардзей В. Аселіца ў басейне Чорнага мора ; Шалапут на гаспадарцы // Сучасная беларуская проза: зб. – Мн,. 2009. С.С.58-70 ; Вытокі: зб.- Мн, 1999. – С.171-184.
Дайнека Л.Чалавек з брыльянтавым сэрцам Дамашэвіч У. Абуджэнне // Вытокі: зб.- Мн, 1999. –С.38-44.
Карамазаў В. Бусел Караткевіч У. Кніганошы // Караткевіч У. Зб.твораў у 8 т. Т.2. –С.260-275 ;
Выбр.творы ў 2 т..Т.1.- Мн., 1980.-С.96-108. Сівая легенда // Караткевіч У. Ладдзя роспачы. – Мн., 1997. – С.13-82 ;
Караткевіч У. Зб.твораў у 8 т. Т.2. –С.130-169.
Кобец-Філімонава А. Жаваранкі над Хатынню. –Мн., 1982.
Ліпскі У. Мы. - Мн,.2006.
Марціновіч А. Гістарычныя постаці
Навуменка І. Новая хата // Навуменка І. Выбр.тв. ў 2т.Т.1. С.104-108;
Навуменка І. Аповесці, апавяданні. Мн,2009.- С 307-317. Пераломны ўзрост // Вытокі: зб.- Мн, 1999. –С.110-140 ;
Навуменка І. Аповесці, апавяданні. Мн,2009.- С. 307-317.
Пташнікаў І. Львы // Сучасная беларуская проза.- Мн.,2009.-C.306-323. // Вытокі: зб. - Мн, 1999. –С.372-390
Сіпакоў Я. Зялёны лісток з планеты Зямля
Рублеўская Л. Сэрца мармуровага анёла. - Мн, 2003. – С.80-137 ;
Дрэва вечнасці : кн. для пазакл. чытання у 9 кл.. – Мн, 2005. – С.355—414.
Хомчанка В. Звон над зямлёй
Шыцік У. Кіб загаварыў апоўначы // Шыцік У. Парсеки за кармой. Мн, 1997-С.101-107.
Ягоўдзік У. Аповесць пра князёўню Рагнеду // Ягоўдзік У. Выбранае. Кн.2. Мн., 2005.- С.7-31 ;
Ягоўдзік У. Свята летаўца. – Мн., 1996.- С.20-36.

Русская литература
А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»
М.Ю. Лермонтов. Поэмы. «Мцыри» и др.
Н.В. Гоголь. «Ревизор»
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» и др.
Л.Н. Толстой. «После бала»
Л.Н. Толстой. «Отрочество»
М. Горький. «Песнь о Соколе»
А.С. Грин. «Алые паруса»
А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»
А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин».
Стихи Р.И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»
М. Горький. «Детство»
А.Н. и Б.Н. Стругацкие. «Стажёры»
К.В. Булычёв. «Посёлок»
Б.Л. Киселёв. «Девочка и птицелёт»
А.П. Платонов. «Неизвестный цветок»
К.Г. Паустовский. «Телеграмма»

8 класс
Беларуская літаратура
“Ад роднае зямлі” : зб.твораў для пазаклас. чытання /уклад. П.Лявонава, І.Слесарава. - Мн., 1999. – 383с. – (Школ. бібліятэка) Адамчык В. Дзікі голуб. // Вір жыцця: зб. – Мн.,2002. – С.5-27 ; Нам свецяць вочы роднай Беларусі: кн. для чытання ў 7 кл. Мн, 1999. – C.239-265.
Баравікова Р. Лён-лянок, альбо Кампакт-дыск ад Зялёнага Дрэйка // Баравікова Р. Казкі астранаўта. – Мн, 2009- С.74-123 ;
Сучасная беларуская проза. – Мн, 2009.- С.3-56.
Быкаў В. На ўсходзе сонца // Быкаў В. Зб.твораў ў 6т. Т.6. – С.190-194. Дажыць да світання // Быкаў В. Дажыць да світання Мн., 1990. – С.361-493
Дудараў А. Святая птушка Іпатава В. За морам Хвалынскім. –Мн, 1996 ; Мн.,1989.
Какалёў С. Драўляны рыцар
Казько В. Суд у слабадзе. – Мн., 1991.
Карамазаў В. Прыліпала // Родная літаратура : хрэст. 9 кл. / рэд. В.Ляшук – Мн, 1996. – С.184-201.
Караткевіч У. Лісце каштанаў //Караткевіч У. Зб. твораў ў 8 т.Т.3.-С.336-418 ; Караткевіч У. Выбр. Творы ў 2 т. Т.1.- Мн., 1980.-С.173-240 ;
Бядуля Зм. Салавей / З.Бядуля Лісце каштанаў / У.Караткевіч. Мн, 1996. – С.151-232 ; Лісце каштанаў: зб.– Мн, 1989- С.293–383
Краўчанка У. Таямніца адной выспы . “Тайна одной башни”- Мн, 1988.- С.132-223.
Марчук Г. Новыя прыгоды Несцеркі // Марчук Г. Казкі, п’есы, навэлы. – Мн., 2009. С.248-290 ; Сучасная беларуская драматургія. –Мн., 2009.-С.218-264.
Масарэнка А. На бабровых тонях // Вир жыцця : зб. – Мн, 2002. – С.129-334.
Місько П.Грот Афаліны.- Мн., 2010 ; Мн., 1996.
Мятліцкі М. Чаканне сонца:вершы- Мн, 1994. – 222с.
Стральцоў М. Адзін лапаць, адзін чунь // Стральцоў М. Перад дарогай. – Мн., 1994.- С.150-190.
Чыгрынаў І. Бульба // Чыгрынаў І. Плач перапёлкі. Апавяданні. –Мн., 2009. – С.339-346 (8 экз.); Родная літаратура : хрэст. для 9 кл. / рэд. В.Ляшук – Мн, 1996. – С.162-179.
Шыцік У. Парсекі за кармой. – Мн, 1997. – 239с.
Янішчыц Я. Зорная паэма // Янішчыц Я.. Выбранае.- Мн.,2009.- С.180-190 ; Мн.,1998.-С.214-223.

Русская литература
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта»
А.С. Пушкин. Стихи. «К морю», «Узник», «Сожженное письмо» и др.
А.С. Пушкин. Поэма «Цыганы»
М.Ю. Лермонтов. «Ангел», «Узник», «Выхожу один на дорогу…», «Завещание», «Молитва» и др.
Н.В. Гоголь. «Петербургские повести»
Н.А. Некрасов. Стихи. «Плач детей», «Русские женщины» и др.
И.С. Тургенев. «Ася»
А.П. Чехов. «Переполох», «Тоска»
В.Г. Короленко. «Парадокс»
М. Горький. «Старуха Изергиль»
Б.Л. Васильев. «А зори здесь тихие»
К.Д. Воробьёв. «Убиты под Москвой»
В. Маяковский. Стихи. «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» и др.
А.А. Ахматова. Стихи. «Мужество», «Клятва»
К.М. Симонов. Стихи. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», «Жди меня, и я вернусь…» и др.
А.Т. Твардовский. Стихи. «Лежат они глухие и немые…», «Две строчки» и др.
Н.А. Заболоцкий. Стихи. «Смерть врача». «Некрасивые девочки», «О красоте человеческих лиц», «Утро» и др.
Р.И. Рождественский. Стихи. «За того парня», «Всё начинается с любви», «Эхо любви», «Мгновения» и др.
Н.М. Рубцов. Стихи. «Русский огонёк», «Утро», «Журавли» и др.
В.М. Шукшин. Рассказы. «Обида», «Срезал» и др.
К. Саймак. Рассказ «Когда в доме одиноко» и др.

9 класс
Беларуская літаратура
Дрэва вечнасці : кн. для пазакл. чытання у 9 кл.– Мн, 2005. – 415с.
Абуховіч А. Вершы // Першацвет адраджэння; зб. – Мн, 1995.- С.62-65
Арлоў У. Дзень, калі ўпала страла. // Арлоў У. Міласць князя Гераніма. – Мн, 1993.- С.4-38
Арочка М. Судны дзень Скарыны. Мн, 2001. – 183с.; / / Брама неўміручасці : зб. – Мн,, 1996. –С.5-154
Біблія // Дзіцячая Біблія .- 2002.- 542с.; Дзіцячая Біблія (урыўкі) // Маладзічок : зб. – Мн., 2000.- С..86-108 .
Бічыль Д. Вершы. – Мн, 1999 // Адгалосак душы: зб. – Мн.,1997.-С.22-33 ; Споведзь калосся: зб. Мн., 1997.-С.286-306
Бондар Т. Рагнеда. – Мн, 2005.- 128с.
Бутэвіч А. Каралева не здраджвала каралю Іпатава В.Прадслава. Мн.,1997.- С.12-70
Кавалёў В.Звар’яцелы Альберт //Дрэва вечнасці : кн. для пазакл. чытання у 9 кл.. – Мн, 2005. – 415с.
Каганец К. Модны шляхцюк // П’есы ХІХ-пач.ХХ ст.- Мн., 1998-С.84-97. // На Купалле: зб.- Мн, 1997.-С.50-63.
Караткевіч У. Дрэва вечнасци. Лятучы Галандзец, Скрыпка дрыгвы //Дрэва вечнасці : кн. для пазакл. чытання у 9 кл.. – Мн, 2005. – С.196-249 (8 экз.).
Конеў Я. Глеб Менскі
Куляшоў А. Хамуціус // Куляшоў А. Паміж наступным і былым.- Мн, 1995. –С.415-535 ; Беларуская паэма: зб. – Мн., 1997.- С.338-458 ; //Танк М. Вершы і паэмы / М.Танк, А.Куляшоў, П.Панчанка. – Мн., 1999.- С.102-224
Лойка А. Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае. // Слаўны сын беларусі: кніга пра Скарыну. – Мн, 1994.-С.56-130 // Ад роднае зямлі: зб.- Мн.,1999.- С.8-58 Як агонь,як вада: раман-эсэ пра Янку Купалу.– Мн,. 2000.- 478с.
Лужанін М. Колас расказвае пра сябе: аповесць-эсэ.– Мн., 1997. - 462с.
Мальдзіс А. Восень пасярод вясны. Як жылі нашы продкі ў XVIII ст.- Мн.2009.- 479с.
Мікуліч Б. Развітанне. // Галавач П. Спалох на загонах/П.Галавач -Мн.,1997.-С.323-351.
Наўроцкі А. Валун //Дрэва вечнасці: кн. для пазакл. чытання у 9 кл.– Мн, 2005.– С.250-267
Рублеўская Л. Пярсцёнак апошняга імператара. // Рублеўская Л. Сэрца мармуровага анёла. – Мн, 2003. – С.6-80 . Свой пачэсны пасад (кніга пра Янку Купалу) .– Мн, 1999. -334с.
Тарасаў К. Памяць пра легенды. – Мн., 1994. 270с. Тры жыцці княгіні Рагнеды.- Мн,1997.– С.5-148.
Чачот Я. Наваградскі замак. //Чачот Я. Свіцязь.– Мн.,1999.- С.65-68.

Русская литература
«Слово о полку Игореве»
М.В. Ломоносов. Оды
Д.И. Фонвизин. «Недоросль»
В.А. Жуковский. Баллады
А.С. Грибоедов. «Горе от ума»
А.С. Пушкин. Стихи. «Осень», «К Чаадаеву», «В Сибирь», «Я памятник себе воздвиг…» и др.
А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»
М.Ю. Лермонтов. Стихи. «Родина», «Дума», «Смерть поэта», «Поэт» и др.
М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»
Н.В. Гоголь. «Мёртвые души»
Г.Р. Державин. Стихи

10 класс
Беларуская літаратура
Проза Грахоўскі А. Зона маўчання: апов. // Грахоўскі С. Выбр.тв. у 2 т. Т.2. – С.4-169.
Дайнека Л.Жалезныя жалуды : раман- Мн., 1993. // Родная літаратура .9 кл. /рэд.В.Ляшук. – Мн,. 1996. -Мн., 2009 С.104-177; // Сучасная беларуск.- С.378-434.
Далідовіч Г. Гаспадар-камень: раман- Мн, 1996. Дзялендзік А.Гаспадар : п’еса //Сучасная беларуская драматургія ая п’еса- Мн., 1997.-С.346-416.
Жук А. Паляванне на Апошняга Жураўля : апов. // Жук А. Сінія незямныя агні. – Мн, 1993. С.3-137.
Казько В. Суд у слабадзе. – Мн, 1991. Хроніка дзетдомаўскага сада.- Мн, 1996. 444с. Навуменка І. Сасна пры дарозе.- Мн., 1975.
Петрашкевіч А. Дагарэла свечачка…
Пташнікаў І. Найдорф. Сачанка А. Апошнія і першыя – Мн, 1983.-176с.
Шамякін І. Палеская мадонна: зб. – Мн, 1998. -590с// Шамякін І. Зб.тв.у 6т. Т.6. Мн, 2005.-С.307-396.
Паэзія Зборнікі: Беларускія паэты – лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі / А Вялюгін, М.Лужанін, М.Аўрамчык, П.Макаль, Я.Янішчыц– Мн.,2001.-384.
Беларускія паэты – лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі / А.Куляшоў, А.Пысін, А.Грачанікаў.– Мн.,2001.- 160с.
Краіну родную люблю: зб. – Мн,2010-279с.
Родная песня: зб. –Мн., 1997. –528с.
Семнаццаць песень: зб. – Мн., 1997.- 479с.
Споведзь калосся. – Мн.,1997.- 158с.
Сталасць думкі, маладосць душы : зб.паэз.- Мн., 2000.-350с. Сучасная беларуская паэзія: зб. – Мн., 2009.
Баравікова Р. Вершы//Сучасная беларуская паэзія: зб. – Мн., 2009. – С.12-59.
Бураўкін Г. Вершы // Споведзь калосся. – Мн.,1997.-С.247-268.
Вярцінскі А. // Споведзь калосся. – Мн.,1997.-С.117-134. //Сталасць думкі, маладосць душы : зб.паэз.- Мн., 2000.- С.182-249.
Грачанікаў С. Вершы // Споведзь калосся. – Мн.,1997.-С307-326. // Беларускія паэты – лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі / А.Куляшоў, А.Пысін, А.Грачанікаў. – Мн.,2001.- С.107-158.
Законнікаў С. Чорная быль // Родная літаратура: хрэст. для 11 кл. – Мн., 1998.-С.482-512.
Звонак А.Вершы. // Семнаццаць песень: зб. – Мн., 1997.- С.66-95/ ;
Першацвет адраджэння: зб.-Мн.,1995.-С.408-411.
Зуёнак В. Вершы. // Споведзь калосся. – Мн.,1997.-С.213-226 Лось Е.Вершы // Споведзь калосся. – Мн.,1997.-С.15-26.
Пісьмянкоў А. // Родная песня: зб. –Мн., 1997. –С.441-458. // Рабіна над вірам: зб. – Мн, 2001.-С.258-341.
Пысін А. // Беларускія паэты – лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі / А.Куляшоў, А.Пысін, А.Грачанікаў. – Мн.,2001.- С.55-106.
Разанаў А. Вастрыё стралы: зб. – Мн., 1988.- 159с. Вершы. // Родная песня: зб. –Мн., 1997. –С.279-303.
Сіпакоў Я. Веча славянскіх балад.- Мн, 1998.- 303с. Стральцоў М. Вершы. // Споведзь калосся. – Мн.,1997.- С.269-285
Танк М. (розныя выданні) // Вершы і паэмы .М.Танк, А.Куляшоў, П.Панчанка. – Мн, 1999-С.5-62,
Шніп В. Вершы // Сучасная беларуская паэзія: зб.– Мн., 2009 - С.465-513.
Янішчыц Я. Выбранае. Мн, 1998.; Мн, 2009. // Родная песня: зб. –Мн., 1997. –С.304-330 ;
Беларускія паэты – лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі: зб. / А Вялюгін [ і інш.]. – Мн.,2001.- С.107-158.
Марозаў З. Вяртанне да Цішыні // Сучасная беларуская паэзія: зб. – Мн., 2009. – С.221-250.

Русская литература
А.Н. Островский. «Гроза»
Ф.И. Тютчев. Стихи
А.А. Фет. Стихи
И.С. Тургенев. «Отцы и дети»
Н.А. Некрасов. Стихи
Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»
М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города»
Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание»
Л.Н. Толстой. «Война и мир»
А.П. Чехов. «Вишнёвый сад»
А.П. Чехов. Рассказы. «Человек в футляре», «Ионыч», «Попрыгунья»
М. Горький. «На дне». «Челкаш»
И.А. Бунин. «Лёгкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи», «Грамматика любви».
Стихи. А.И. Куприн. «Гранатовый браслет»

11 класс
Беларуская літаратура
Паэзія Беларускія паэты – лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі / А.Куляшоў, А.Пысін, А.Грачанікаў.– Мн.,2001.- 160с.
Краіну родную люблю: зб. – Мн,2010-279с. Родная песня: зб. –Мн., 1997. –528с.
Семнаццаць песень: зб. – Мн., 1997.- 479с.
Споведзь калосся. – Мн.,1997.- 158с.
Сталасць думкі, маладосць душы : зб.паэз.- Мн., 2000.-350с. Сучасная беларуская паэзія: зб. – Мн., 2009. - 526c.
Проза Быкаў В. Сцяна. // Быкаў В. Выбранае.- Мн.,2001.- С.403-414.
Грахоўскі А. Зона маўчання: апов. // Грахоўскі С. Выбр.тв. у 2 т. Т.2. – С.4-169.
Такія сінія снягі // Прадвесне: зб. - Мн.,2001.-С.204-312
Дайнека Л. Жалезныя жалуды : раман – Мн., 1993.
Жук А. Праклятая любоў Казько В. Хроніка дзетдомаўскага саду Пташнікаў І. Мсціжы . –Мн., 1994.- 352с.
Сіпакоў Я. Тыя, што ідуць (адсутнічае ў ШБ) Федарэнка А. Бляха // Прайсці праз зону: зб.– Мн., 1996.-С.61-71
Шамякин И. Злая зорка: раман.- Мн.,1997.- 318с. //.Збор твораў. Т.6. – Мн., 2005.- С.5-306 ;
Бядуля З. Салавей /З.Бядуля. Злая зорка / І.Шамякін. –Мн., 1996.-С.233-557 Ахвяры: аповесць // Збор твораў. Т.8. – Мн., 2007.- С.5-168
Драматургия Дзялендзик А. Гаспадар // Сучасная беларуская драматургія: зб. – Мн.,2009.- С.104-177 ; Сучасная беларуская п’еса.- Мн.,1997.- С.346-416.
Дудараў А. Парог// Дудараў А. Крыж.- Мн.,2002.- С.48-106.
Купала // Брама неўміручасці.- Мн.,1996-С.155-232
Сучасная беларуская п’еса.- Мн.,1997.- С.346-416
Марчук Г. Калі заспявае певень. // Марчук Г. Казкі, п’есы, навэлы. – Мн.,2009.- С.148-193.
Федарэнка А. Багаты кватарант // Сучасная беларуская драматургія: зб. – Мн.,2009.- С.403-442.
Чыгрынаў І. Следчая справа Вашчылы

Русская литература
В.Я. Брюсов. Стихи. «Отверженный герой», «Юному поэту», «Каменщик», «Работа»
К.Д. Бальмонт. Стихи. «Песня без слов», «Камыши», «Океан», «Я мечтою ловил уходящие тени…» и др.
А.А. Блок. Стихи. «Стихи о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать»
И.С. Гумилёв. Стихи И. Северянин. Стихи В. Хлебников. Стихи В. Маяковский. Стихи. Поэмы «Облако в штанах». «Про это», «Во весь голос»
С.А. Есенин. Стихи
М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». «Собачье сердце»
А.П. Платонов. «Фро». «В прекрасном и яростном мире», «На заре туманной юности»
М.И. Цветаева. Стихи
М.А. Шолохов. «Тихий Дон», «Судьба человека»
А.Т. Твардовский. Стихи. «Памяти матери», «О Родине». «Утро», «Кружились белые берёзки…», и др. Поэма «По праву памяти»
А.А. Ахматова. «Вечером», «Мне голос был…», «Муза», «Я пришла к поэту в гости…», «Творчество» и др. Поэма «Реквием»
Б.Л. Пастернак. Стихи. «Давай ронять слова…», «Снег идет», «Рождественская звезда», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Любить иных – тяжелый крест» и др.
А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор»
В.И. Белов. «Привычное дело»
В.П. Астафьев. «Царь-рыба»
Ч. Айтматов. «Плаха», «И дольше века длится день»
В. Распутин. «Пожар».

 

 
свернуть

Список литературы для внеклассного чтения. 1-4 классы

Список внеклассной литературы для 1 класса:

 
«Мужик и медведь»
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
«Кузьма Скоробогатый»
Л.Толстой «Липунюшка»
В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил»
В.Катаев «Цветик-семицветик»
Г.Корнилова «Наш знакомый Бумчик»
Е.Чеповецкий «Непоседа, Мякиш и Нетак»
«Снегурочка»
«У страха глаза велики»
«Мороз, ветер и солнце»
«Морозко»
«Волшебное кольцо»
«Кот, петух и лиса»
В.Одоевский «Мороз Иванович»
Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца»
А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне»
П.Ершов «Конек-горбунок»
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Спящая красавица», «Мальчик-с-пальчик»
Братья Гримм «В стране небывалой», «Сказка о рыбаке и его жене», «Храбрый портной»
Г.Х.Андерсен «Огниво»
А Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино»
К. Паустовский «Растрепанный воробей»
И.Акимушкин «Природа чудесница»
А.Гайдар «Чук и Гек»
Л.Пантелеев «Честное слово»
Н.Носов «Мишкина каша», «Заплатка», «Фантазеры», «Живая шляпа», «Приключения Незнайки»
В.Драгунский «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Заколдованная буква», «Сверху вниз, наискосок»
О.Кургузов «Рассказы маленького мальчика»
Л.Муур «Крошка Енот»
Д.Биссет «Беседы с тигром»
О.Пройслер «Маленькая Баба Яга», «Маленький Водяной»
Р.Киплинг «Откуда у слона такая глотка», «Откуда взялись броненосцы», «Слоненок»
Дж.Родари «Сказки по телефону», «Приключения Чиполлино», «Приключения голубой стрелы»

Список внеклассной литературы для 2 класса:


«Летучий корабль»
«Иван-царевич и серый волк»
«Финист – ясный сокол»
«Волшебная лампа Аладдина» (арабская сказка)
«Женщина, которая жила в бутылке» (английская сказка)
«Святогор и Илья Муромец»
«Илья Муромец и Соловей-разбойник»
А.Пушкин «Сказка о царе Салтане»
Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»
Н.Гарин-Михайловский «Детство Тёмы»
Ш.Перро «Рике с хохолком»
Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок», «Русалочка», «Стойкий оловянный солдатик»
А.Милн «Винни-Пух и все-все-все»
В.Гауф «Маленький Мук»
Д.Мамин-Сибиряк «Серая шейка»
В.Гаршин «Лягушка-путешественница»
Ю.Коваль «Соловьи», «Шамайка»
Ю.Дмитриева «О природе для больших и маленьких»
А.Гайдар «Горячий камень»
К.Паустовский «Стальное колечко»
В.Драгунский «Девочка на шаре»
Л.Петрушевская «Сказки»
С.Козлов «Сказки»
С.Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями»
Д.Даррел «Моя семья и другие звери»
Д.Харрис «Сказки дядюшки Римуса»
К.С.Льюис «Лев, ведьма и платяной шкаф»
«Царевна-Несмеяна»


Список внеклассной литературы для 3 класса:


Былина «Садко»
«Морской царь и Василиса премудрая»
«Семь Симеонов»
«Каша из топора»
«Марья Моревна»
«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»
«Солнце, Месяц и Ворон Воронович»
«Солдат и смерть»
М.Лермонтов «Бородино»
А.Чехов «Белолобый»
Л.Андреев «Петька на даче»
Саша Черный «Дневник Фокса Микки»
Л.Пантелеев «Рассказы»
Ф.Искандер «Рассказы»
А.Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»
С.Аксаков «Аленький цветочек»
Л.Петрушевская «Сказки»
С.Козлов «Сказки»
П.Бажов «Медной горы хозяйка»
Дж.Родари «Планета Новогодних елок»
Э.Т.А.Гофман «Щелкунчик»
А.Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Список внеклассной литературы для 4 класса:


И.А.Крылов «Волк и ягненок», «Ворона и лисица», «Свинья под дубом», «Волк на псарне»
А.С.Пушкин «Руслан и Людмила»
Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Заколдованное место»
Н.А.Некрасов «На Волге»
А.П.Чехов «Хирургия»
И.С.Тургенев «Муму»
И.А.Бунин «Косцы»
А.И.Куприн «Тапер»
И.П.Бажов «Медной горы хозяйка»
С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев»
А.П.Платонов «Никита»
В.П. Астафьев «Васюткино озеро»
К.М.Симонов «Майор привез мальчишку из лафета»
А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста»
Р.Стивенсон «Вересковый мед»
Д.Дефо «Робинзон Крузо»
Г.Х.Андерсен «Снежная королева»
М.Твен «Приключения Тома Сойера»
Д.Лондон «Сказание о Кише»
«Царевна – лягушка»
«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»
«Подвиг отрока – киевлянина и хитрость воеводы Претича»
Миф «Сотворение Земли»

свернуть

Список для внеклассного чтения

 

5 класс

        «Библия для детей».

Н. А. К у н. «Легенды и мифы Древней Греции».

В. В. и Л. В. У с п е н с к и е. «Мифы Древней Греции».

И. В. Р а к. «В царстве пламенного Ра: мифы, легенды и сказки Древнего Египта».

Русские народные сказки.

Сказки народов мира.

Литературные сказки:

П. П. Б а ж о в. «Малахитовая шкатулка».

В. Г. Г у б а р е в. «Королевство кривых зеркал».

П. П. Е р ш о в. «Конек-Горбунок».

М. Ю. Л е р м о н т о в. «Ашик-Кериб».

С. Я. М а р ш а к. Пьесы-сказки: «Горя бояться — счастья не видать», «Умные вещи».

Ю. К. О л е ш а. «Три толстяка».

К. Г. П а у с т о в с к и й. «Теплый хлеб», «Квакша» и др.

А. П. П л а т о н о в. «Золотое кольцо», «Финист — Ясный Сокол» и др.

Е. Л. Ш в а р ц. «Рассеянный волшебник».

В. Г а у ф. «Карлик Нос», «Маленький Мук».

Р. К и п л и н г. «Сказки джунглей».

О. У а й л ь д. «Мальчик-звезда».

К. Г р э м. «Ветер в ивах».

          А. П. Г а й д а р. «Тимур и его команда».

Ф. А. И с к а н д е р. «День Чика».

В. П. К р а п и в и н. «Валькины друзья и паруса».

А. И. К у п р и н. «Белый пудель».

С. В. М и х а л к о в. «Сомбреро».

Ю. Я. Я к о в л е в. «Рыцарь Вася», «А Воробьев стекло не выбивал…» и др.

Д. Г р и н в у д. «Маленький оборвыш».

М. П а р р. «Вафельное сердце», «Тоня Глиммердал».

А. П. П л а т о н о в. «Никита».

Е. И. Н о с о в. «Белый гусь».

Ю. П. К а з а к о в. «Тэдди», «Тихое утро».

Д. С. М е р е ж к о в с к и й. «Природа».

И. С. Ш м е л е в. «Мартовская капель».

Д. Д а р р е л л. «Говорящий сверток».

Д. П е н н а к. «Собака Пес».

Э. С е т о н - Т о м п с о н. «Рваное ушко».

М. Ю. Л е р м о н т о в. «Два великана».

В. П. К а т а е в. «Белеет парус одинокий», «Сын полка».

А. Н. Р ы б а к о в. «Кортик», «Бронзовая птица».

А. П. П л а т о н о в. «Путешествие воробья».

В. П. К р а п и в и н. «Та сторона, где ветер».

Ф. А. А б р а м о в. «Жила-была Семушка».

В. Г ю г о. «Козетта».

А. Т о р. «Остров в море».

А. Р. Б е л я е в. «Человек-амфибия».

К и р  Б у л ы ч е в. «Девочка с Земли», «Пленники астероида».

Е. С.  В е л т и с т о в. «Электроник — мальчик из чемодана».

В. П. К р а п и в и н. «Дети Синего Фламинго».

Д. С в и ф т. «Гулливер в стране лилипутов» (в издании для детей).

Ж. В е р н. «Таинственный остров».

Дж. Р. Р. Т о л к и н. «Хоббит, или Туда и обратно».

 

6 класс

Сборник «На Буяне, славном острове».

Сборник «Былины. Русские народные сказки. Древнерусские повести».

Былины (серия «Сокровища русского фольклора»).

В. И. К а л у г и н. «Струны рокотаху...».

В л а д и м и р  М о н о м а х. «Поучение» (отрывок).

И. А. К р ы л о в. Басни (издания для детей).

Л. Н. Т о л с т о й. Книга «Кот с бубенцом» (басни в прозе).

И. И. Д м и т р и е в. «Рысь и крот», «Петух, кот и мышонок».

С. В. М и х а л к о в. Басни.

Ф. Д. К р и в и н. «Задушевный разговор», «Волк на елке», «Яблоко».

Л. Н. А н д р е е в. «Ангелочек».

А. С. Г р и н. «Гнев отца».

М. М. З о щ е н к о. «Водная феерия», «Кочерга», «Пчелы и люди» и другие рассказы.

Л. Е в г е н ь е в а. «Сестры».

Ф. А. И с к а н д е р. «Дедушка», «Лошадь дяди Кязыма».

Л. И. П а н т е л е е в. «На ялике», «Главный инженер».

А. П. П л а т о н о в. «Никита», «Корова».

Р. П. П о г о д и н. «Тишина», «Дубравка».

В. А. С о л о у х и н. «Ножичек с костяной ручкой».

Ю. П. К а з а к о в. «Никишкины тайны».

А. И. К у п р и н. «Чудесный доктор».

А. С. П у ш к и н. «Зимний вечер», «Обвал».

М. Ю. Л е р м о н т о в. «Ветка Палестины», «Дары Терека».

М. В. Л о м о н о с о в. «Кузнечик».

А. Н. М а й к о в. «Весна», «Пейзаж», «Ласточки».

Н. А. Н е к р а с о в. «Орина, мать солдатская», «С работы», «Калистрат», «В полном разгаре страда деревенская...», «Размышления у парадного подъезда».

К. Ф. Р ы л е е в. «Иван Сусанин».

А. А. Ф е т. «На севере дуб одинокий...», «Ель рукавом мне тропинку завесила...».

Ф. И. Т ю т ч е в. «На севере мрачном...».

4—5 стихотворений поэтов XX века: А. А. Б л о к а, А. А. А х- м а т о в о й, Н. А. З а б о л о ц к о г о, А. Т. Т в а р д о в с к о г о, Б. А. С л у ц к о г о, Р. И. Р о ж д е с т в е н с к о г о, Р. Г. Г а м з а - т о в а, Д. Б. К е д р и н а, Л. И. Т а т ь я н и ч е в о й  и др.

Русскоязычная поэзия Беларуси: В. П. Поликанина. «Румяный день наводит глянец»; Ю. М. Сапожков. «Березка», «На озере»; Б. П. Спринчан. «С полей повеяло весной», «Малиновой зари свечение».

Н. В. Г о г о л ь. «Тарас Бульба» (в издании для детей).

В. П. Б е л я е в. «Старая крепость».

В. К. Ж е л е з н и к о в. «Чучело».

Л. А. К а с с и л ь, М. Л. П о л я н о в с к и й. «Улица младшего сына».

А. А. Л и х а н о в. «Последние холода».

Б. Н. П о л е в о й. «Повесть о настоящем человеке».

А. А з и м о в. «Я, робот» (рассказы из сборника).

Г. Б и ч е р - С т о у. «Хижина дяди Тома».

Ж. В е р н. «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан».

Г. К а т т н е р. «Робот-зазнайка».

А. К о н а н  Д о й л. «Записки о Шерлоке Холмсе».

Ф. К у п е р. «Последний из могикан».

Э. П о. «Золотой жук».

М. Р и д. «Всадник без головы».

М. Т в е н. «Принц и нищий».

Д ж. К р ю с. «Тим Талер, или Проданный смех».

 

7 класс

Народные лирические песни:

«Не вечерняя заря спотухала...», «Соловей мой, соловьюшка», «Степь Моздокская», «Не шуми, мати, зеленая дубравушка» и др.

Литературные лирические песни:

И. З. С у р и к о в. «Рябина».

Н. А. Н е к р а с о в. «Тройка», «Меж высоких хлебов затерялося...».

Г. Н. Ц ы г а н о в. «Красный сарафан».

И. С. Т у р г е н е в. «Певцы».

Сборник «Русские народные песни».

Сборник «Старинные русские песни».

А. Н. О с т р о в с к и й. «Снегурочка».

Исторические народные песни:

«На берегу крутом, да на высоком…», «Клич Разина», «Схороните меня, братцы…».

Литературные исторические песни:

А. А. Н а в р о ц к и й. «Утес Стеньки Разина».

Д. Н. С а д о в н и к о в. «Из-за острова на стрежень…».

М. Ю. Л е р м о н т о в. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Народные английские баллады о Робин Гуде («Робин Гуд и коварный монах», «Робин Гуд делит золото» и др.).

Литературные баллады:

В. А. Ж у к о в с к и й. «Эолова арфа».

М. Ю. Л е р м о н т о в. «Русалка».

А. К. Т о л с т о й. «Курган».

Д. Б. К е д р и н. «Зодчие».

Р. Л. С т и в е н с о н. «Вересковый мед».

М. Ю. Л е р м о н т о в. «Кинжал».

М. Е. С а л т ы к о в-Щ е д р и н. «Премудрый пескарь».

Е. Л. Ш в а р ц. «Обыкновенное чудо».

К. Г о ц ц и. «Король-олень».

М а к с и м  Г о р ь к и й. «Песня о Буревестнике».

Л. Н. Т о л с т о й. «Отрочество».

А. С. Г р и н. «Бегущая по волнам».

А. Т. Т в а р д о в с к и й. «Василий Теркин».

Г. И б с е н. «Пер Гюнт».

А. П л а т о н о в. «Неизвестный цветок».

Р . И. Ф р а е р м а н. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви».

В. Л. К и с е л е в. «Девочка и птицелет».

А. Г. А л е к с и н. «Безумная Евдокия».

Ч. А. А й т м а т о в. «Ранние журавли».

В. Ф. Т е н д р я к о в. «Весенние перевертыши».

Д ж. Л о н д о н. «Зов предков».

Д ж. О л д р и д ж. «Последний дюйм».

И. А. Е ф р е м о в. «На краю Ойкумены».

В. П. К р а п и в и н. «Голубятня на желтой поляне».

А. Н. и Б. Н. С т р у г а ц к и е. «Понедельник начинается в субботу».

Р. Б р э д б е р и. «Зеленое утро», «И грянул гром».

 

 

8 класс

«Песнь о Роланде».

Е р м о л а й - Е р а з м. «Повесть о Петре и Февронии Муромских».

Э с х и л. «Прометей прикованный».

И. А. Б у н и н. «Эсхил».

У. Ш е к с п и р. «Ромео и Джульетта».

М.  д е  С е р в а н т е с. «Дон Кихот» (главы из романа).

А. С. П у ш к и н. «Погасло дневное светило...», «Птичка», «Кавказ», «На холмах Грузии...», «Редеет облаков летучая гряда...», «Кинжал», «Кто, волны, вас остановил...», «Свободы сеятель пустынный...», поэма «Кавказский пленник».

 М. Ю. Л е р м о н т о в. «10 июля 1830», «Пророк», «Валерик», «Желание», «Воздушный корабль», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Узник», «Завещание».

Н. А. Н е к р а с о в. «Ты запой, о поэт...», «Великое чувство», «В дороге», «Сеятелям»; «Мороз, Красный нос», «Княгиня Волконская».

Н. В. Г о г о л ь. «Портрет», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

А. П. Ч е х о в. «Тоска», «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев».

В. Г. К о р о л е н к о. «Слепой музыкант», «Огоньки».

М а к с и м  Г о р ь к и й. «Макар Чудра», «Сказки об Италии».

В. В. М а я к о в с к и й. «Сергею Есенину», «Себе, любимому».

Ю. В. Д р у н и н а. «Зинка».

М. А. Д у д и н. «Соловьи».

К. М. С и м о н о в. «Родина», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», «Дом в Вязьме».

Я. В. С м е л я к о в. «Судья», «Песня».

Г. К. С у в о р о в. «Еще утрами черный дым клубится...».

А. А. С у р к о в. «Бьется в тесной печурке огонь...».

А. Т . Т в а р д о в с к и й. «Лежат они, глухие и немые...», «Две строчки».

Л. И. О ш а н и н. «Дороги».

К. Д. В о р о б ь е в. «Крик», «Убиты под Москвой».

К. М. С и м о н о в. «Дни и ночи».

Н. А. З а б о л о ц к и й. «Я не ищу гармонии в природе...», «Смерть врача», «Утро».

Д а в и д  С а м о й л о в. «Равноденствие».

Б. А. Ч и ч и б а б и н. «Спокойно днюет и ночует...», «Сбылась беда пророческих угроз...», «В январе на улицах вода...».

А. В. Ж и г у л и н. «Жизнь! Нечаянная радость...», «Вхожу, как в храм, в березовую рощу...».

Р. И. Р о ж д е с т в е н с к и й. «Огромное небо», «Стань таким», «Благодарю тебя», «Песня о далекой родине», «Мгновения».

    И. А. Б р о д с к и й. «Рождественская звезда».

В. Г. Р а с п у т и н. «Рудольфио».

И. А. Е ф р е м о в. «Звездные корабли», «Туманность Андромеды».

К. С а й м а к. «Пересадочная станция».

 

9 класс

«Задонщина».

«Повесть временных лет» (фрагмент).

Е п и ф а н и й  П р е м у д р ы й. «Житие Сергия Радонежского».

Б. К. Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский».

М. Г. Б у л а х о в. «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве, науке. Краткий энциклопедический словарь

К. Гораций Ф. «Памятник».

М. В. Л о м о н о с о в. «Ода на взятие Хотина».

Г. Р. Д е р ж а в и н. «На смерть князя Мещерского».

Д. И. Ф о н в и з и н. «Бригадир», «Придворная грамматика».

Ж. Б. М о л ь е р. «Мещанин во дворянстве»

Дж. Г. Б а й р о н. Лирика. «Паломничество Чайльд Гарольда».

В. Г ю г о. «Отверженные».

В. С к о т т. «Айвенго».

В. А. Ж у к о в с к и й. «Цветок», “Людмила”.

К. Ф. Р ы л е е в. «Думы», «Я ль буду в роковое время…», «Войнаровский».

Е. А. Б а р а т ы н с к и й. «Муза», «К чему невольнику мечтания свободы».

А. М и ц к е в и ч. Стихотворения, баллады.

Ю. Н. Т ы н я н о в. «Кюхля».

Ю. Н. Т ы н я н о в. «Смерть Вазир-Мухтара».

В. Г. Б е л и н с к и й. «Взгляд на русскую литературу 1847 г.» (статья первая).

А. С. П у ш к и н.  «Борис Годунов», «Маленькие трагедии», «Пиковая дама».

М. Ю. Л е р м о н т о в. «Княгиня Лиговская».

Н.  В.  Г о г о л ь. «Петербургские повести», «Миргород», «Шинель», «Женитьба».

 

10 класс (базовый уровень)

А. Н. О с т р о в с к и й. «Без вины виноватые», «Последняя жертва», «Таланты и поклонники», «Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты».

И. С. Т у р г е н е в. «Рудин», «Дворянское гнездо».

И. А. Г о н ч а р о в. «Обыкновенная история», «Обломов».

Ф. М. Д о с т о е в с к и й. «Идиот».

Т. Д р а й з е р. «Американская трагедия».

Л. Н. Т о л с т о й. «Крейцерова соната».

Н. С. Л е с к о в. «Леди Макбет Мценского уезда».

Л. Н. Т о л с т о й. «Анна Каренина».

А. П. Ч е х о в. «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», «Ионыч», «Анна на шее», «Душечка»; пьесы «Три сестры», «Чайка».

М а к с и м  Г о р ь к и й. «Фома Гордеев».

И. А. Бунин. «Чистый понедельник», «Жизнь Арсеньева», «Окаянные дни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Антоновские яблоки».

Л. Н. Андреев. «Иван Иванович», «Большой шлем», «Губернатор».

А. Т. Аверченко. «Молодняк», «Люди-братья», «Неизлечимые» и др.

 

10 класс (повышенный уровень)

А. Н. Островский. «Без вины виноватые», «Последняя жертва», «Таланты и поклонники», «Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты

И. С. Тургенев. «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Новь».

И. А. Гончаров. «Обыкновенная история». О. де Бальзак. «Евгения Гранде».

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы»; сказки.

Ф. М. Достоевский. «Идиот». Т. Драйзер. «Американская трагедия».

Л. Н. Толстой. «Крейцерова соната».

Н. С. Лесков. «Очарованный странник».

Л. Н. Толстой. «Анна Каренина», «Воскресение».

Г. Флобер. «Госпожа Бовари». Э. Золя. «Западня».

А. П. Чехов. «Дом с мезонином», «Анна на шее», «Душечка»; пьесы «Три сестры», «Чайка». Э. Хемингуэй. «Старик и море».

М. Горький. «Фома Гордеев», «По Руси», «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Коновалов»; пьесы: «Варвары», «Дачники», «Дети солнца». И. А. Б у н и н. Лирика: поэма «Листопад», стихотворения.

 И. А. Бунин. «Иван-Рыдалец», «Чистый понедельник», «Жизнь Арсеньева», «Окаянные дни».

Л. Н. Андреев. «Иван Иванович», «Рассказ о семи повешенных», «Большой шлем», «Губернатор».

А. Т. Аверченко. «Молодняк», «Люди-братья», «Неизлечимые»

А. И. Куприн. «Гамбринус», «Изумруд».

 Ги де Мопассан. «Жизнь».

Г. Манн. «Верноподданный».

Т. Манн. «Тристан», «Тонио Крегер».

Т. Драйзер. «Сестра Керри».

А. Франс. «Боги жаждут».

Д. Голсуорси. «Сага о Форсайтах».

Б. Прус. «Кукла».

 

11 класс  (базовый уровень)

Е. И. З а м я т и н. «Мы».

Я. Г а ш е к. «Похождения бравого солдата Швейка».

Ф. Г а р с и а   Л о р к а. Лирика.

А. д е  С е н т - Э к з ю п е р и. «Планета людей».

М. А. Б у л г а к о в. «Записки юного врача», «Дни Турбиных».

В. И. Б е л о в. «Кануны».

Б. А. М о ж а е в. «Мужики и бабы».

С. П. А н т о н о в. «Овраги».

В. Ф. Т е н д р я к о в. «Хлеб для собаки».

Ф. А. А б р а м о в. «Пряслины».

У. Ш е к с п и р. «Гамлет».

А. А. Б л о к. «Я — Гамлет. Холодеет кровь...».

Б. Л. П а с т е р н а к. «Доктор Живаго».

А. И. С о л ж е н и ц ы н. «Матренин двор».

Е. П. Г и н з б у р г. «Крутой маршрут».

В. Т. Ш а л а м о в. «Колымские рассказы».

 

11 класс (повышенный уровень)

И. С. Шмелев. «Лето Господне».

Б. К. Зайцев. «Чехов».

Е. И. Замятин. «Дракон», «Пещера».

Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».

Ф. Гарсиа Лорка. Лирика.

А. де Сент-Экзюпери. «Планета людей».

М. А. Булгаков. «Белая гвардия», «Бег», «Зойкина квартира», «Театральный роман», «Записки юного врача».

А. П. Платонов. «Возвращение», «Чевенгур», «Город Градов».

О. Хаксли. «О дивный новый мир».

Дж. Оруэлл. «1984».

М. И. Ц в е т а е в а. Стихотворения: «Домики старой Москвы»,

 В. И. Белов. «Кануны».

Б. А. Можаев. «Мужики и бабы».

С. П. Антонов. «Овраги».

В. Ф. Тендряков. «Люди и нелюди», «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» и др. Ф. А. Абрамов. «Две зимы и три лета».

Б. Л. Пастернак. «Доктор Живаго».

 А. А. Блок. «Я — Гамлет. Холодеет кровь…».

 А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус».

Е. С. Гинзбург. «Крутой маршрут».

В. Т. Шаламов. «Колымские рассказы».

А. В. Жигулин. «Черные камни».

В. А. Солоухин. «Безмолвна неба синева…», «Тропа нацелена в звезду..»

Ф. А. Абрамов. «Деревянные кони», «Алька», «Безотцовщина».

В. И. Лихоносов. «Чалдонки».

М. Н. Алексеев. «Драчуны».

 А. А. Бек. «Новое назначение».

А. Г. Битов. «Пушкинский дом».

Г. Н. Владимов. «Верный Руслан».

Ю. О. Домбровский. «Факультет ненужных вещей».

 В. Н. Крупин. «Живая вода».

В. Л. Кондратьев. «Сашка», «Отпуск по ранению».

В. С. Маканин. «Человек свиты», «Предтеча».

А. Приставкин. «Трудное детство».

Ю. Нагибин. «Зимний дуб».

В. Аксенов. «Победа».

свернуть